logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku

12. jún 2018

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo a systematicky pracujú s deťmi a mladými do 30 rokov.

19. ročník Hodiny deťom trval od 1. júna 2017 do 31. mája 2018. Čistý výnos verejnej zbierky za uplynulý rok je 251 319,71 eur. Do grantovej výzvy sa v 19. ročníku zbierky prihlásilo 116 organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi.

V tomto roku získa podporu 71 projektov, v ktorých je zapojených 27 218, detí a mladých ľudí a 4 644 dôležitých dospelých. Nezávislá komisia sa snažila vybrať projekty zabezpečujúce kontinuitu poskytovanej pomoci, ako aj projekty svojim spôsobom inovatívne a neobvyklé, prinášajúce na Slovensko nové nápady a metodiky skvalitňujúce prácu s deťmi a poskytovanú pomoc.

Raná starostlivosť, n.o., Bratislava

Pri rozdeľovaní financií nadácia využíva princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. Podporu tak získalo 18 projektov zo stredného Slovenska, 21 projektov z východného a 32 zo západného Slovenska.

Medzi podporenými projektmi boli napríklad tie, ktoré budujú deťom priateľské prostredie, riešia zlomové situácie, rozvíjajú hodnotovú orientáciu, prinášajú inovácie vo vzdelávaní, či riešia problém zlyhávania rodičov a rodiny v ich základnom poslaní.

Kolobeh života, Prešov

Otvorený grantový program Hodina deťom je financovaný z verejnej zbierky Hodina deťom. Finančne podporuje kvalitné a zaujímavé projekty organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Prostredníctvom podporených projektov sa Nadácia pre deti Slovenska snaží citlivo a tvorivo reagovať na ich aktuálne potreby a problémy. Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia do 30 rokov z bežnej populácie, so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti), v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov) a dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia).

Generálny partner Hodiny deťom:
 

 

PODPORENÉ PROJEKTY - HODINA DEŤOM 19. ROČNÍK

Región – Západné Slovensko

Por. číslo Názov organizácie Názov projektu Mesto Kraj Schválená suma v €
1   Raná starostlivosť, n.o. Zákutia Bratislava BA 5 900,00
Miestne združenie YMCA NESVADY Spolu meníme svet Nesvady NR 5 778,60
3   Základná škola Na ceste k inklúzii Bratislava BA 5 000,00
Centrum Koburgovo, n.o. Škola života v maringotke Trnava TT 4 820,00
5 Združenie STORM CIRKUS na cestách Nitra NR 4 500,00
6 Bratislavské dobrovoľnícke centrum Som tu pre teba II. Bratislava BA 4 445,00
Spoločenstvo kresťanov Christiana Oddychová zóna pre mladých ľudí Bratislava BA 4 410,00
Občianske združenie PRIMA Komunita pre deti Bratislava BA 4 200,00
Odyseus Mladí ľudia z komunity sa zapájajú Bratislava - Petržalka BA 4 200,00
10  Mládež ulice Zážitky, skúsenosti a poznatky Bratislava BA 4 150,00
11 Centrum Slniečko, n.o. Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so syndrómom CAN Nitra NR 4 011,80
12 Domov použitých kníh, o.z. Zachránime čítanie Modra BA 4 010,00
13 Klub Detskej Nádeje Posilnime srdcia Bratislava BA 4 000,00
14  Mesto Sereď  Minimalizácia šikany /MiŠ/ Sereď TT 4 000,00
15  Pohodovo, o.z. Detský podnikateľský inkubátor Bratislava BA 3 965,00
16  Poradenské Centrum Nádej Dieťa a rodina - cesta k sebe Bratislava BA 3 726,84
17  Slovenský skauting Skautská programová vegeta Bratislava BA 3 655,00
18  KC PRIESTOR PRIESTOR na rozvoj Sereď TT 3 647,50
19   SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o. Tri Tri svety jeden cieľ Prievidza TN 3 600,00
20 IPčko ONLINE krízová pomoc pre mladých Bratislava BA 3 550,00
21  Hipoterapeutické centrum Hipony Koníky- naši veľkí kamoši Štvrtok na Ostrove TT 3 500,00
22  AD-ae Fusion Rača 2018 Bratislava BA 3 500,00
23   SMILE n.o. TRANSPLANŤÁCI S ÚSMEVOM Trnava TT 3 000,00
24   Západoslovenská skautská oblasť, Slovenský skauting Skauti zo západu, spojte sa! Piešťany TT 2 985,00
25   OZ ŽivoZem Od začiatku do konca Borinka BA 2 560,00
26   Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET Online Seminár LaBáK.net Bratislava BA 2 400,00
27   Detský fond Slovenskej republiky Spájame sa a rastieme ďalej Bratislava BA 2 176,50
28   Podjavorinskej deti Propedeutika algoritmického myslenia v predškolskej výchove Bzince pod Javorinou TN 2 160,00
29   YMCA MZ NITRA Detstvo - teraz im dajme šancu Nitra NR 2 000,00
30  Spojená škola Pracovné činnosti s úsmevom Trnava TT 1 804,40
31   MOZAIKA - Svätý Jur Spoznaj tradičné remeslá Svätý Jur BA 1 516,00
32   Archa, n. o. Liek na dušu Bánovce nad Bebravou TN 450,00

Spolu prerozdelených: 113 621,64 eur

Región – Stredné Slovensko

Por. číslo   Názov organizácie Názov projektu Mesto Kraj Schválená suma v €
Základná škola v Kvačanoch Povedz mi to ako partner Kvačany ZA 5 300,00
2 Združenie Slatinka Záhrady pre deti v Slatinke Zvolen BB 5 300,00
Tilia Deti v prírode - ohrozený druh Rajec ZA 5 000,00
Centrum dobrovoľníctva, n. o. Malí, veľkí kamaráti Banská Bystrica BB 4 900,00
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. Komunikácia nie je len reč  - rozumieme si viac Kováčová BB 4 302,00
Náruč - Pomoc deťom v kríze Aby deti nemuseli odísť z rodiny Žilina ZA 4 000,00
7   Šťastná škola Lepším sústredením k efektívnejšiemu učeniu Brusno BB 3 900,00
Nádej deťom Starosti rómskych mamičiek  pred prahom dospelosti. Banská Bystrica BB 3 450,00
ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Každé dieťa potrebuje byť prijaté Rajecké Teplice ZA 3 440,00
10   JEKH DROM Nízkoprahový klub pre deti Važec ZA 3 371,00
11  SYTEV Povedz nám to Kysucké Nové Mesto ZA 3 300,00
12 Komunitné vzdelávanie "Kalimba" Z lesnej škôlky do školy Rosina ZA 3 000,00
13  MISIA MLADÝCH Zavárame s deťmi - zdravo a chutne Tvrdošín ZA 2 885,00
14  ATHÉNA Spolu je nám lepšie Hnúšťa BB 2 582,00
15 Hrnček Var- Materské centrum S vetrom o preteky Turzovka ZA 2 450,00
16   Spojená škola internátna V kontakte s prírodou Kremnica BB 2 000,00
17  Slovenský skauting, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica Jednotvárnosť je nuda! Banská Bystrica BB 1 780,00
18  Detský domov Rimavská Sobota Pomocná labka v detskom domove Rimavská Sobota BB 1 686,00

Spolu prerozdelených: 62 654,00 eur

Región – Východné Slovensko

Por.
číslo
Názov organizácie Názov projektu Mesto Kraj Schválená suma v €
1 Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Výzva k spolupráci. Košice KE 5 733,72
2 Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Komunitná záhrada EDEN (Enviromenatal Development and Education in Neighborhood) pošta Herľany KE 5 500,00
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej Kompas vo svete peňazí Levoča PO 5 390,00
Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka Chat náš každodenný Košice KE 4 840,10
Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany Svetlo pre deti - snoezelen terapia Veľké Kapušany KE 4 400,00
Expression o. z. Teen Akcelerátor Spišská Belá PO 4 265,00
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj FIE školský klub na Luníku IX Košice KE 4 000,00
eRko - HKSD, Územie Východ Je čas (in)FORMOVAŤ... Lipany PO 4 000,00
Rada mládeže Prešovského kraja Participácia mladých na živote školy Prešov PO 3 600,00
10 HIPOEDU Koníče pomocníček III Spišské Podhradie PO 3 500,00
11  Občianske združenie Barlička Tehličky podpory Prešov PO 3 500,00
12  Súkromná spojená škola Učenie a relax v záhrade pre deti s poruchou autistického spektra Prešov PO 3 480,65
13  Roma media, ROMED Spolu to zvládneme Ďurkov KE 3 300,00
14  Robinson Miesto pre náš spoločný rozvoj Spišské Tomášovce KE 3 040,00
15   Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gymnázium, Moldava nad Bodvou Aj ZŠ a gymnázium s VJM v Moldave chce byť  Vnímavou školou  a vychovávať vnímavé deti Moldava nad Bodvou KE 3 030,00
16 ALŽBETKA n.o. Nádej pod detskou košieľkou Spišská Nová Ves KE 3 000,00
17  KOLOBEH ŽIVOTA Tábory a víkendy, divadlá a stretnutia (zmysly-nezmysly) Prešov PO 3 000,00
18  Facilitas n.o. Umelecké terapie v praxi. Košice KE 2 700,00
19  JÓNA, n.o. Ľudové tradície vo svete detí Vranov nad Topľou PO 2 000,00
20  Komunitná nadácia Bardejov Mladí filantropi - pozitívne zmeny v komunite Bardejov PO 1 555,00
21  Základná škola Ľubica Škola bez hraníc Ľubica PO 1 209,60

Spolu prerozdelených: 75 044,07 eur


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog