logo Nadácia pre deti Slovenska

konferencia
ŠKOLA PRE 21.STOROČIE

fotohdrsub

Program

Nemecký kultúrny dom - Bratislava - Rača

08:30 - 09:00 Registrácia

09:00 - 09:20 Otvorenie

Tatiana Kizivatová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou J. A. Komenského / Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Peter Pilinský, starosta mestskej časti Rača

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

09:20 - 10:00 Susan Kovalik: Technológia bez obmedzení – Rozvoj žiakov a študentov pre 21. storočie

10:00 - 10:25 Prestávka

10:25 - 10:40 Erich Mistrík: Sloboda učenia v škole

10:40 - 10:55 Jana Nováčková: Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy

10:55 - 11:15 Ako sa učíme v našej škole

Žiaci a študenti ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava (Vysoko efektívne učenie)

Žiaci a študenti Súkromnej ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23, Bratislava (Montessori prístup)

11:15 - 11:30 Tatiana Piovarčiová: O riadení procesu zmeny v škole

11:30 - 11:45 Anton Ondrej: Škola je naším spoločným biznisom

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského

11:45 - 13:30 Obed

13:30 - 14:45 Workshopy I / praktické ukážky inovatívnych prístupov

14:45 - 15:00 Prestávka

15:00 - 16:15 Workshopy II / praktické ukážky inovatívnych prístupov

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Kontakt

Peter Lenčo
0948 702 661
advocacy@nds.sk
facebook.nds.sk

© 2014 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.

e-learning
Navštívte nás aj na facebook
FB

BLOG

NDS

NDS

NDS